1.
Kulbrandstad LI, Egeland BL, Nordanger M, Olin-Scheller C. Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger. NOA [Internett]. 31. desember 2020 [sitert 26. februar 2024];36(2):16. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1885