1.
Jensen BU. Hypotesetesting versus utforskende statistikk i språkforskning. NOA [Internett]. 1. september 2020 [sitert 14. juli 2024];36(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1823