1.
Horbowicz P, Nordanger M, Randen GT. Variabilitet og endring i utviklingen av epistemiske konstruksjoner i norsk som andrespråk: et dynamisk bruksbasert perspektiv. NOA [Internett]. 1. september 2020 [sitert 21. juli 2024];36(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1822