1.
Golden A, Kulbrandstad LA. Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket. NOA [Internett]. 30. januar 2020 [sitert 30. mai 2024];35(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1772