1.
Kulbrandstad LI. Å se norskfaget med andrespråksbriller. NOA [Internett]. 30. januar 2020 [sitert 21. februar 2024];35(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1771