1.
Hvistendahl R. Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 15. juni 2024];(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1706