1.
Harnæs LA. Vokaler hos andrespråksbrukere: en akustisk og perseptuell studie. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 15. juni 2024];(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1704