1.
Tkachenko E, Bratland K, Fevolden BH. Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring. NOA [Internett]. 22. november 2018 [sitert 4. mars 2024];34(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1563