1.
Gujord A-KH. Eit empirisk tilskot til utforskinga av finittheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk. NOA [Internett]. 21. desember 2017 [sitert 22. juli 2024];33(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1425