1.
Jensen BU, Steien GB. Intonasjonstrekk i flerspråklige taleres idiolekter i to post-S1-språk. NOA [Internett]. 21. desember 2017 [sitert 23. februar 2024];33(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1422