1.
Jølbo ID. "Å skrive seg et rom". NOA [Internett]. 21. desember 2016 [sitert 20. april 2024];32(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1310