1.
Monsen M. Andrespråksdidaktisk forskning på voksenopplæring i Norge: En oversikt fra 1985 til i dag. NOA [Internett]. 19. februar 2016 [sitert 20. april 2024];31(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1194