1.
Tonne I, Palm K. Andrespråksdidaktisk forskning- en oversikt over hva, hvordan og hvorfor i andrespråk i grunnskolen i 30 år. NOA [Internett]. 19. februar 2016 [sitert 24. april 2024];31(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1192