1.
Alstad GT. Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet - en oversikt over forskning 1985-2015. NOA [Internett]. 19. februar 2016 [sitert 30. mai 2024];31(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1191