1.
Opsahl T, Aarsæther F. Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA [Internett]. 19. februar 2016 [sitert 5. desember 2023];31(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1186