Tonne, Ingebjørg, Aase Regine Nordby, Kristine Erika Seljevold, Marianne Simonsen, og Silje Ufs. «Poesi Og Lingvistiske Kontraster. Språklig Oppmerksomhet I Klasserommet». NOA - Norsk som andrespråk 27, no. 2 (desember 31, 2011). åpnet mai 29, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/864.