Thurmann-Moe, Cathrine, Kirsten Meyer Bjerkan, og May-Britt Monsrud. «Utvikling Av ordforståelse for Ulike Kategorier Ord Hos flerspråklige Elever På morsmål Og Norsk». NOA - Norsk som andrespråk 28, no. 1 (februar 18, 2012). åpnet juni 15, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/858.