Gujord, Ann-Kristin Helland. «Individuelle Skilnadar I andrespråkslæringa: Om Status Og Trendar I Forskinga». NOA - Norsk som andrespråk 29, no. 2 (februar 26, 2013). åpnet desember 4, 2023. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/843.