Skommer, Grzegorz. «Norsk Fonologi - En Utfordring for Polske innlærere?». NOA - Norsk som andrespråk 30, no. 2 (mars 23, 2014). åpnet juli 24, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/835.