Myklebust, Randi, og Birgitte Fondevik. «Kompetanse for språklig Og Kulturelt Mangfold I Utdanning: - En Analyse Av Innholdet I Skolers Og Barnehagers Arbeid Med En Nasjonal Kompetansesatsing ». NOA - Norsk som andrespråk 39, no. 1 (oktober 13, 2023). åpnet februar 21, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2212.