Kulbrandstad, Lise Iversen, Bård Uri Jensen, og Randi Myklebust. «Forord». NOA - Norsk som andrespråk 39, no. 1 (oktober 13, 2023). åpnet februar 26, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2209.