Myklebust, Randi, Bård Uri Jensen, og Lise Iversen Kulbrandstad. «Forord». NOA - Norsk som andrespråk 38, no. 2 (desember 30, 2022). åpnet desember 6, 2023. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2163.