Øverbekk, Marlene, og Irmelin Kjelaas. «En Studie Av Sju polskspråklige Elevers Erfaringer Med Innpass, Identitet Og Investering I norskspråklige Fellesskap». NOA - Norsk som andrespråk 38, no. 1 (september 16, 2022). åpnet mai 28, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2105.