Karim, Sara Ahmed. «Transnasjonal Identitet Og transspråking Hos Unge Tilbakeflyttere». NOA - Norsk som andrespråk 38, no. 1 (september 16, 2022). åpnet juli 23, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2100.