Molde, Else Berit, og Ilka Wunderlich. «"That’s why jeg Sa Ja Til Intervju også&Quot; Bruk Av Semistrukturerte Dybdeintervju Som Metode Innenfor andrespråks- Forskningen». NOA - Norsk som andrespråk, no. 1-2 (oktober 28, 2021). åpnet juli 2, 2022. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1994.