Golden, Anne, Bård Uri Jensen, og Oliwia Szymanska. «Flervalgstester I Studier Av metaforforståelse Blant norskinnlærere». NOA - Norsk som andrespråk 37, no. 1-2 (oktober 28, 2021). åpnet mai 30, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1992.