Alstad, Gunhild Tomter, Gunhild Tveit Randen, og Solveig Fredriksen Aasen. «Læreroppfatninger Om Endring: En Studie Av barnehagelæreres Perspektiver På språkdidaktisk Utviklingsarbeid». NOA - Norsk som andrespråk 36, no. 2 (desember 31, 2020): 22. åpnet februar 26, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1887.