Tkachenko, Elena, Kari Bratland, og Benedikte Homme Fevolden. «Barnehagen Som språklæringsarena for flerspråklige Barnehageansatte I Arbeidsrettet norskopplæring». NOA - Norsk som andrespråk 34, no. 1-2 (november 22, 2018). åpnet februar 27, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1563.