Jensen, Bård Uri, og Guri Bordal Steien. «Intonasjonstrekk I flerspråklige Taleres Idiolekter I to Post-S1-språk». NOA - Norsk som andrespråk 33, no. 2 (desember 21, 2017). åpnet februar 23, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1422.