Alstad, Gunhild Tomter. «Innledning». NOA - Norsk som andrespråk 32, no. 1-2 (desember 21, 2016). åpnet februar 21, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1309.