Golden, Anne. «ASK-Korpuset gjør andrespråksforskningen Enda Morsommere. Men Hva gjør Voksne innlærere Med Verbet gjøre I ASK?». NOA - Norsk som andrespråk 31, no. 1-2 (februar 19, 2016). åpnet april 24, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1185.