Tonne, Ingebjørg, mfl. «Poesi Og Lingvistiske Kontraster. Språklig Oppmerksomhet I Klasserommet». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 27, nr. 2, desember 2011, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/864.