Skommer, Grzegorz. «Norsk Fonologi - En Utfordring for Polske innlærere?». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 30, nr. 2, mars 2014, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/835.