Myklebust, Randi, og Birgitte Fondevik. «Kompetanse for språklig Og Kulturelt Mangfold I Utdanning: - En Analyse Av Innholdet I Skolers Og Barnehagers Arbeid Med En Nasjonal Kompetansesatsing ». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 39, nr. 1, oktober 2023, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2212.