Molde, E. B., og I. Wunderlich. «"That’s why jeg Sa Ja Til Intervju også&Quot; Bruk Av Semistrukturerte Dybdeintervju Som Metode Innenfor andrespråks- Forskningen». NOA - Norsk Som andrespråk, nr. 1-2, oktober 2021, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1994.