Golden, Anne, mfl. «Flervalgstester I Studier Av metaforforståelse Blant norskinnlærere». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 37, nr. 1-2, oktober 2021, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1992.