Alstad, Gunhild Tomter, mfl. «Læreroppfatninger Om Endring: En Studie Av barnehagelæreres Perspektiver På språkdidaktisk Utviklingsarbeid». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 36, nr. 2, desember 2020, s. 22, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1887.