Tkachenko, Elena, mfl. «Barnehagen Som språklæringsarena for flerspråklige Barnehageansatte I Arbeidsrettet norskopplæring». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 34, nr. 1-2, november 2018, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1563.