Gujord, Ann-Kristin Helland. «Eit Empirisk Tilskot Til Utforskinga Av Finittheit- Og Tempusdistinksjonar I Norsk Som andrespråk». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 33, nr. 2, desember 2017, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1425.