Jensen, Bård Uri, og Guri Bordal Steien. «Intonasjonstrekk I flerspråklige Taleres Idiolekter I to Post-S1-språk». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 33, nr. 2, desember 2017, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1422.