Golden, Anne. «ASK-Korpuset gjør andrespråksforskningen Enda Morsommere. Men Hva gjør Voksne innlærere Med Verbet gjøre I ASK?». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 31, nr. 1-2, februar 2016, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1185.