[1]
C. Thurmann-Moe, K. M. Bjerkan, og M.-B. Monsrud, «Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk», NOA, bd. 28, nr. 1, feb. 2012.