[1]
A.-K. H. Gujord, «Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga», NOA, bd. 29, nr. 2, feb. 2013.