[1]
G. Skommer, «Norsk fonologi - en utfordring for polske innlærere?», NOA, bd. 30, nr. 2, mar. 2014.