[1]
R. Myklebust og B. Fondevik, «Kompetanse for språklig og kulturelt mangfold i utdanning: - en analyse av innholdet i skolers og barnehagers arbeid med en nasjonal kompetansesatsing », NOA, bd. 39, nr. 1, okt. 2023.