[1]
K. V. Lexander, «Norsk som andrespråk i digital kommunikasjon på arbeidsplassen: Språklege praksisar blant litauiske arbeidsinnvandrarar», NOA, bd. 39, nr. 1, okt. 2023.