[1]
M. Øverbekk og I. Kjelaas, «En studie av sju polskspråklige elevers erfaringer med innpass, identitet og investering i norskspråklige fellesskap», NOA, bd. 38, nr. 1, sep. 2022.