[1]
G. T. Alstad, G. T. Randen, og S. F. Aasen, «Læreroppfatninger om endring: En studie av barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid», NOA, bd. 36, nr. 2, s. 22, des. 2020.