[1]
A. Golden og L. A. Kulbrandstad, «Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket», NOA, bd. 35, nr. 2, jan. 2020.