[1]
E. Tkachenko, K. Bratland, og B. H. Fevolden, «Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring», NOA, bd. 34, nr. 1-2, nov. 2018.